top of page

Nasz zespoł

Ania

Instruktorka żeglarstwa w Szkole Żeglarstwa "Gertis" z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Inżynierię i Gospodarkę Wodną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Hydrotechnikę i Geoinżynierię na Politechnice Krakowskiej. Działała w kole naukowym hydrotechników i hydrologów.

Do projektu wnosi przede wszystkim konkretną wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji w żeglarstwie (również w dziedzinie ekologii), uzupełnioną o ekspercką wiedzę w dziedzinie hydrotechniki. Dodatkowo, świetnie zna lokalne instytucje związane z żeglarstwem, takie jak szkoły żeglarstwa, stocznie, firmy czarterowe, porty. Dzięki temu łatwo nawiążemy kontakt z tymi instytucjami i będziemy mogli liczyć na ich wsparcie.

bottom of page